Proces spolupráce

Začiatky spolupráce

Spolupráca vyše dvoch rokov nám dala priestor dôklade zanalyzovať publikum, konkurenciu a pripraviť stratégiu, ktorú neustále aktualizujeme. Zahájili sme proces dôkladnou revíziou existujúcich online marketingových taktík a rýchlo sme rozpoznali, že naša príležitosť na rast leží vo vylepšení SEO a PPC kampaní. Sústredili sme sa na zdokonalenie vyhľadávacích stratégií, zacielených na relevantné kľúčové slová, ktoré majú potenciál priviesť našu cieľovú skupinu priamo k nám. Vylepšené PPC kampane boli navrhnuté s jasným zameraním na zvýšenie mier kliknutí a súčasne na zníženie nákladov na kliknutie, čo v konečnom dôsledku maximalizovalo návratnosť investícií.

Vytvorenie webu

Nebolo to však len o prilákaní návštevníkov na stránku; naším cieľom bolo zabezpečiť, aby ich návšteva vyústila do nákupu. S ohľadom na zlepšenie zákazníckej skúsenosti sme implementovali sériu zmien v UX/UI dizajne e-shopu. Webová stránka bola prepracovaná s cieľom urobiť ju intuitívnejšou, plynulejšou a estetickejšou, aby sme zabezpečili, že zákazníci nájdu to, čo hľadajú, bez akýchkoľvek bariér alebo frustrácií.

Vytvorenie kampaní Google a Facebook

Keďže klient nemá E-Shop, pripravili sme plán na to, aby sme získali čo najviac kontaktov, resp. záujemcov o realizáciu. Vytvorili sme konverznú akciu na formulár na Google reklame a takisto sme vytvorili kampaň na Facebooku, kde sme vytvorili formulár, aby náš klient mohol získavať nových zákazníkov.

Výsledky

A výsledok? Vyše 120+ nových potenciálnych zákazníkov z webovej stránky (priamo z odoslania kontaktných formulárov) a 60+ z reklám na Facebooku.

Proces spolupráce

Začiatky spolupráce

Spolupráca vyše dvoch rokov nám dala priestor dôklade zanalyzovať publikum, konkurenciu a pripraviť stratégiu, ktorú neustále aktualizujeme. Zahájili sme proces dôkladnou revíziou existujúcich online marketingových taktík a rýchlo sme rozpoznali, že naša príležitosť na rast leží vo vylepšení SEO a PPC kampaní. Sústredili sme sa na zdokonalenie vyhľadávacích stratégií, zacielených na relevantné kľúčové slová, ktoré majú potenciál priviesť našu cieľovú skupinu priamo k nám. Vylepšené PPC kampane boli navrhnuté s jasným zameraním na zvýšenie mier kliknutí a súčasne na zníženie nákladov na kliknutie, čo v konečnom dôsledku maximalizovalo návratnosť investícií.

Vytvorenie webu

Nebolo to však len o prilákaní návštevníkov na stránku; naším cieľom bolo zabezpečiť, aby ich návšteva vyústila do nákupu. S ohľadom na zlepšenie zákazníckej skúsenosti sme implementovali sériu zmien v UX/UI dizajne e-shopu. Webová stránka bola prepracovaná s cieľom urobiť ju intuitívnejšou, plynulejšou a estetickejšou, aby sme zabezpečili, že zákazníci nájdu to, čo hľadajú, bez akýchkoľvek bariér alebo frustrácií.

Vytvorenie kampaní Google & Facebook

Keďže klient nemá E-Shop, pripravili sme plán na to, aby sme získali čo najviac kontaktov, resp. záujemcov o realizáciu. Vytvorili sme konverznú akciu na formulár na Google reklame a takisto sme vytvorili kampaň na Facebooku, kde sme vytvorili formulár, aby náš klient mohol získavať nových zákazníkov.

Výsledky

A výsledok? Vyše 120+ nových potenciálnych zákazníkov z webovej stránky (priamo z odoslania kontaktných formulárov) a 60+ z reklám na Facebooku.