Proces spolupráce

Optimalizácia online marketingu

Prístup, ktorý sme zvolili na zvýšenie predajov o 75% počas ne-sezónneho obdobia, zahŕňal viaceré stratégie zamerané na optimalizáciu online marketingu, zlepšenie zákazníckej skúsenosti na E-shope. Začali sme dôkladnou analýzou existujúcich marketingových kanálov a zistili sme, že existuje veľký priestor pre zlepšenie v oblasti SEO a PPC kampaní. Implementovali sme komplexnú SEO stratégiu zameranú na kľúčové slová s vysokým objemom vyhľadávaní a nízkou konkurenciou, ktoré sú priamo spojené s ponúkanými produktmi. Taktiež sme revidovali a optimalizovali PPC kampane s cieľom zvýšiť CTR (miera kliknutí) a znižovať CPC (náklady na kliknutie). Vďaka týmto úpravám sme dosiahli výrazné zlepšenie viditeľnosti v online vyhľadávaní a zvýšenie návštevnosti e-shopu.

Zlepšenie zákazníckej skúsenosti

Zanalyzovali sme zákaznícku cestu na webovej stránke a identifikovali sme viaceré bariéry, ktoré mohli zákazníkov odstrašiť od nákupu. Prispôsobili sme dizajn webovej stránky s cieľom urobiť ju intuitívnejšou a jednoduchšou na navigáciu.Taktiež sme optimalizovali proces platby, aby bol čo najjednoduchší a najbezpečnejší, čím sme znížili počet zákazníkov, ktorí opustili nákupný košík.

Výsledok

Vďaka týmto kombinovaným stratégiám sme boli schopní zvýšiť predaje o 75% v období, ktoré je tradične považované za ne-sezónne. Zlepšenie online viditeľnosti, zákazníckej podpory a procesu objednávky. Zabezpečili sme, že navigácia na webovej stránke je intuitívna a proces nákupu čo najjednoduchší, aby sme minimalizovali počet opustených nákupných košíkov. Dôraz bol kladený aj na poskytovanie podrobnej informácie o produktoch a ich dostupnosti, vrátane podrobných opisov, fotografií a hodnotení od iných zákazníkov. To pomohlo zákazníkom pri rozhodovaní o nákupe a zvyšovalo ich dôveru v e-shop.

Google Ads

Reklamy na Google

Reklamy na Google nám vykazujú dobré výsledky. Pri konverznej cene 6,85€ sme získali 87 objednávok.
Bežia takisto search kampane na rôzne kľúčové slová.

Aktuálne výsledky

Update k 19.04.2024

K dnešnému dňu nám čísla stúpli ešte vyššie.
Predaj oproti minulému roku, keď si klient robil reklamy ešte sám, stúpol o viac než +820%, objednávky +850%, marža +1431%.

Spolupráca s klientom začala v januári tohto roku. Na grafe teda môžete vidieť výrazné zlepšenie.

Proces spolupráce

Optimalizácia online marketingu

Prístup, ktorý sme zvolili na zvýšenie predajov o 75% počas ne-sezónneho obdobia, zahŕňal viaceré stratégie zamerané na optimalizáciu online marketingu, zlepšenie zákazníckej skúsenosti na E-shope. Začali sme dôkladnou analýzou existujúcich marketingových kanálov a zistili sme, že existuje veľký priestor pre zlepšenie v oblasti SEO a PPC kampaní. Implementovali sme komplexnú SEO stratégiu zameranú na kľúčové slová s vysokým objemom vyhľadávaní a nízkou konkurenciou, ktoré sú priamo spojené s ponúkanými produktmi. Taktiež sme revidovali a optimalizovali PPC kampane s cieľom zvýšiť CTR (miera kliknutí) a znižovať CPC (náklady na kliknutie). Vďaka týmto úpravám sme dosiahli výrazné zlepšenie viditeľnosti v online vyhľadávaní a zvýšenie návštevnosti e-shopu.

Zlepšenie zákazníckej skúsenosti

Zanalyzovali sme zákaznícku cestu na webovej stránke a identifikovali sme viaceré bariéry, ktoré mohli zákazníkov odstrašiť od nákupu. Prispôsobili sme dizajn webovej stránky s cieľom urobiť ju intuitívnejšou a jednoduchšou na navigáciu.Taktiež sme optimalizovali proces platby, aby bol čo najjednoduchší a najbezpečnejší, čím sme znížili počet zákazníkov, ktorí opustili nákupný košík.

Výsledok

Vďaka týmto kombinovaným stratégiám sme boli schopní zvýšiť predaje o 75% v období, ktoré je tradične považované za ne-sezónne. Zlepšenie online viditeľnosti, zákazníckej podpory a procesu objednávky. Zabezpečili sme, že navigácia na webovej stránke je intuitívna a proces nákupu čo najjednoduchší, aby sme minimalizovali počet opustených nákupných košíkov. Dôraz bol kladený aj na poskytovanie podrobnej informácie o produktoch a ich dostupnosti, vrátane podrobných opisov, fotografií a hodnotení od iných zákazníkov. To pomohlo zákazníkom pri rozhodovaní o nákupe a zvyšovalo ich dôveru v e-shop.

Google Ads

Reklamy na Google

Reklamy na Google nám vykazujú dobré výsledky. Pri konverznej cene 6,85€ sme získali 87 objednávok.
Bežia takisto search kampane na rôzne kľúčové slová.

Aktuálne výsledky

Update k 19.04.2024

K dnešnému dňu nám čísla stúpli ešte vyššie.
Predaj oproti minulému roku, keď si klient robil reklamy ešte sám, stúpol o viac než +820%, objednávky +850%, marža +1431%.

Spolupráca s klientom začala v januári tohto roku. Na grafe teda môžete vidieť výrazné zlepšenie.